‘Nao de Hòmmis’

Tot ver in de jaren ’60 was de Hoogmis op zondagmorgen vaak tot de laatste plaats bezet. Ná de Hoogmis was het in de omliggende cafés niet veel anders. Onder het genot van een glas bier of een borrel werden verhalen verteld, ervaringen uitgewisseld en het dorpsnieuws aan elkaar doorverteld. In ‘Nao de Hòmmis’ gaan we wekelijks opnieuw dat dorpsnieuws aan elkaar doorvertellen. Humoristisch, ernstig, zelf gezien of van horen zeggen.

Nao de Hòmmis van zondag 25 maart

Lins: En jongens, denken jullie dat de zaken na de verkiezingen van afgelopen woensdag drastisch gaan veranderen?
Wiel: Dat is makkelijk zat. Dat blijft precies hetzelfde als voordien. De echte verschillen in keuzes die partijen in gemeenteraden maken zijn daarvoor veel te klein. Elke krant of weekblad wist ons dat de laatste paar weken al te vertellen.
Ger: Of het moest gaan om uitersten. Pak Roermond. De LVR van van Rey tegen de rest. Of misschien de paar plaatsen waar de PVV meedeed. Hoewel daardoor in Venlo, Sittard en Maastricht ook geen aardverschuivingen gaan plaatsvinden..
Jo: Maar die laatsten haalden dan ook gemiddeld nog niet de helft van de score in vergelijking met de laatste landelijke verkiezingen.
Lins: Maar opvallend is wel, hoe goed de lokale partijen het deden.
Ger: Dat geldt dan toch minder in ons eigen Peel en Maas. Daar was de eindsprint van het CDA duidelijk wel sterker als die van ’onze Rob’ en zijn maten. Die twee partijen gaan natuurlijk wel stuivertje wisselen in het College. Vorige keer wipten de lokalen het CDA en die laatste gaan nu natuurlijk het omgekeerde doen. Die rekening stond nog open.
Jo: Zo er al met modder gesmeten werd voor de verkiezingen, was daar een dag later nauwelijks meer sprake van. Eigenlijk best goed. Op L1 hoorde ik de grote winnaar in Weert Geert Gabriëls zelfs de loftrompet steken over de verliezers. En je zag dat die Geert het ook nog écht meende!
Ger: Ik hoorde anders al een opmerking over verkiezingsfraude uit Weert. Die Geert zou ongeoorloofde steun hebben ontvangen van die engel van ‘boven’ met zo ongeveer dezelfde naam. Die zal Geert trouwens ongetwijfeld ook hebben ingeseind, dat hij aardig moet blijven tegen zijn tegenstrevers.
Wiel: Daar ben je dan als de strijd gestreden is als verliezer vet mee. Maar ik stel voor dat we er ons verder niet druk over maken jongens. Laat ons maar snel een pot gaan kaarten en een borrel nemen.

=============================================

Wim: Ik hoorde deze week dat het ‘Nééj Mééls Woordeboe:k’ aardig op stoom begint te komen. Er wordt door de redactie in een hoge versnelling doorgewerkt.
Jan: Dat ze maar oppassen dat hun de stoom niet uit de oren gaat komen; dat kan heel vervelend zijn weet ik uit eigen ervaring.
Niek: Ons Truus zei laatst, dat het leuk zou zijn als ze elke week een tipje van de nieuwe sluier zouden oplichten. Zoiets als keplaon Bert Paquay midden jaren ’70 deed in een huukske van ’t Mééls Krèntje. Daar werd door veel mensen elke week naar uitgekeken.
Wim: Nog helemaal niet zo’n gek idee van die Truus van jou. We hebben wel geen Mééls Krèntje meer, maar zo’n hoekje zou toch ingericht kunnen op de weblog van de parochie, of niet soms.
Thei: Elke week op een vaste dag enkele woorden uit het nieuwe woordenboek op de weblog publiceren. Beginnen bij woorden die met een a beginnen en zo het hele alfabet afwerken.
Jan: Misschien leest iemand van die redactie Jan, Herman of Piet die suggestie van Truus wel in Nao de Hòmmis en pikken ze het op. Ik weet wel zeker dat zo’n huukske door veel mensen gelezen zou worden.

=============================================

Piet: De brand in de Peel bij Griendsveen is nog aan het nasmeulen en nu was het begin van de week alweer raak een stuk van de Groote Peel. Niet te geloven.
Lei: Ik denk dat er nu toch wel niemand meer is, die met droge ogen durft te beweren dat het veen zomaar spontaan in brand vliegt. Volgens mijn zijn hier lieden pyromaantje aan het spelen.
Giel: Maar wel een ongelooflijk gevaarlijk spelletje. Als er op zo’n moment een harde wind opsteekt, vliegt zomaar de halve Peel in brand.
Piet: In zo’n groot gebied moet je ook nog erg veel geluk hebben wil je die onverlaten betrappen.
Lei: Laten we er maar wat positief nieuws tegenover plaatsen. Onderzoek van de GGD heeft uitgewezen dat de meeste Meijelnaren heel tevreden zijn met hun leven en zich gelukkig voelen in ons dorp. Het Dorpsoverleg heeft dit opgepikt en gaat een bijeenkomst organiseren hoe we elkaar nog een stukje gelukkiger kunnen maken.
Piet: Ja en ik las dat ze die bijeenkomst gaan houden in de kerk.
Giel: Vroeger werd ons daar vooral voorgehouden wat niet mocht, nu ga je er samen op zoek hoe je elkaar het leven nog wat meer kunt veraangenamen. Dat noem ik nou positief bezig zijn.
Lei: Ik vindt het best aardig dat ze de kerkruimte ook voor dit soort zaken gaan gebruiken. Wat mij betreft, zou dat meer mogen gebeuren.

loader