‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Goed raak…


“Het is weer goed raak”. Ik hoorde deze opmerking de laatste weken weer vaker in ons dorp. Het sloeg dan op het groot aantal ‘overlijdens’ in een beperkt aantal weken. Als je terugblikt, komen dit soort periodes natuurlijk vaker voor. Om bij de uitdrukking ‘goed raak’ te blijven: ook in mijn eigen familiekring (van moederskant) was het ‘goed raak’: Ik verloor begin dit jaar in twee weken tijd maar liefst twee nichten en een neef.
In ‘positieve zin’ vind ik het in ons dorp ook goed raak, als het gaat om de zorg en zorgvuldigheid, waarmee een overlijden omgeven wordt: Uitvaartbegeleider, onze kapelaan, de avondwakegroep en de parochiegemeenschap als geheel. Als in ons dorp om 18.15 uur de klokken luiden, wordt daarmee gemeld, dat iemand in onze gemeenschap is overleden. Honderden inwoners informeren zich diezelfde avond via de parochie weblog, wie ons ontvallen is. Betreft het een ouder iemand, dan zijn intussen binnen de KBO 20 rayonbezorgers gewaarschuwd. De volgende dag – vaak ’s morgens al – zie je deze mensen in hun rayon bij de leden een kaartje in de bus stoppen. Ruim duizend leden worden op deze wijze persoonlijk in kennis gesteld. Overigens is op het moment, dat de klokken luiden al een heleboel in gang gezet. De uitvaartondernemer is dan in grote lijnen al bekend met de wensen van de familie. En gaat het om een uitvaart of avondwake in onze kerk, dan is kapelaan en de avondwakegroep geïnformeerd en zijn vaak al de eerste afspraken gemaakt. Stapsgewijze nemen uitvaartondernemer, kapelaan en de avondwakegroep – ieder op hun eigen terrein – vanaf het eerste moment de familie bij de hand en wordt deze begeleid in het nemen van de juiste beslissingen in hun situatie. De uitvaartondernemer is uiteraard vooral gericht op allerlei praktische en organisatorische zaken; en kapelaan Roger of avondwakegroep meer op de inhoud. Is er geen kerkelijk afscheid, dan wordt de inhoudelijke rol in het crematorium vaak door de uitvaartbegeleider ingevuld. De gesprekken met al die betrokkenen worden door de nabestaanden vaak als heel waardevol ervaren. Niet alleen in de moeilijke dagen van het afscheid nemen, maar ook in de periode daarna. Uit alles blijkt een grote betrokkenheid van degenen, die in die dagen voor hun klaarstaan.
Verder doet het vaak goed om te zien hoeveel mensen uit onze gemeenschap zo’n avondwake of uitvaart bijwonen. Voor mij ‘tekent’ dit in heel positieve zin onze dorpsgemeenschap. Ik durf dit te stellen, omdat Jacqueline en ik vele jaren buiten Meijel gewoond hebben en daar – helaas – vaker ook andere ervaringen hebben opgedaan.
Het was inderdaad ‘goed raak’ de laatste weken als je naar het aantal overlijdens in ons dorp kijkt. Wat ben ik blij, dat het met de zorg en zorgvuldigheid rond een overlijden in ons dorp telkens ook weer ‘goed raak’ is. Een groot compliment aan allen, die hier steeds weer de goede vorm en inhoud aan weten te geven.

Mat

loader