Nao de Hòmmis

Tot ver in de jaren ’60 was de Hoogmis op zondagmorgen vaak tot de laatste plaats bezet. Ná de Hoogmis was het in de omliggende cafés niet veel anders. Onder het genot van een glas bier of een borrel werden verhalen verteld, ervaringen uitgewisseld en het dorpsnieuws aan elkaar doorverteld. In ‘Nao de Hòmmis’ gaan we wekelijks opnieuw dat dorpsnieuws aan elkaar doorvertellen. Humoristisch, ernstig, zelf gezien of van horen zeggen.

Nao de Hòmmis van zondag 7 juli

Jo: Die banner waarmee bij de ingang van de kerk ’t Oogstdankfeest van september wordt aangekondigd, is toch wel erg mooi.
Ger: Het blijft in de familie. Moniek speelt een hoofdrol bij de organisatie van dat feest, op die banner vervult dochtertje Eva die rol met verve.
Lei: Laat ons hopen dat er ook op het OLS in ‘Sérum’ door Méélse hoofdrollen vervuld worden. Stel je voor dat die ‘Grúún’ of ‘Blauw’ van ons daar met de eer gaan strijken en ‘Um’ mee naar huis komen.
Wim: Het dorp zou te klein zijn en er zouden extra wagens ingezet moeten worden om al dat bier uit Neer naar hier te halen.
Ger: Dan krijgt Mijl op Zeven weer een nieuwe hedendaagse invulling: Méél nao Sevenum. Als het ‘Sinterklos’ zou lukken, nu ze dit jaar precies een eeuw bestaan, zou dat helemaal geweldig zijn, al gun ik het ‘die Grúún’ natuurlijk evenzeer.
Jo: Als het een van beiden lukt, staat het hele dorp vanaf dat moment in het teken van het OLS van volgend jaar. En niet om wat te zeggen, maar ik denk dat in Méél voldoende organisatietalent aanwezig is, om er dan een geweldig feest van te maken.
Lei: En ik denk dat het Méélse verenigingsleven een klein leger vrijwilligers op de been zou kunnen brengen om dat waar te maken.
Ger: Laat er ons maar over ophouden en gaan kaarten. We hebben Um nog niet; de beer moet eerst nog geschoten worden!

===============================================

Jan: Ik hoorde deze week dat Bill en Els Geenen na 25 ‘tropenjaren’ gestopt zijn met de exploitatie van het horecadeel van het Bezoekerscentrum van de Groote Peel.
Giel: Dat zal wennen zijn voor die twee, maar evenzeer voor de vele vaste klanten, ook die uit Méél. Ons Nellie en ik gingen er ook altijd aan, als we er op een van onze fietstochten langs kwamen. Een tas koffie met iets lekkers was dan vaste prik.
Piet: Ik zou voor de aardigheid wel eens willen weten hoeveel vlaaien bakkerij Kessels daar in de loop der jaren heeft geleverd. Dat moeten er toch wel enkele duizenden zijn geweest.
Giel: Dat Bill en Els nou eerst maar eens gaan genieten van de rust en het leven. Al lijkt me dat geen van beiden ‘een zittend gat’ heeft.

===============================================

Lins: Traditiegetrouw bruist ons dorp in de zomermaanden van de activiteit. Vorig weekend bij schitterend zomerweer het traditionele volleybaltoernooi van Peelpush. Met maar liefst 120 teams zit dit buitentoernooi weer duidelijk in de lift.
Cor: Ik denk dat terugkeer naar ‘de Starte’ daar ook wel mee te maken heeft. Die accommodatie, maar ook de omgeving zijn voor zoiets toch wel erg aantrekkelijk.
Bert: En dit weekend weer de Summer Kick-Off aan de Trambaan. Dat festival op Méélse maat heeft gelukkig een mooie doorstart kunnen maken. Best mooi dat ook zóiets in ons dorp kan!
Henk: En vergeet ook niet het jaarlijkse huldiging concert van de Harmonie dat op dit moment bezig is. Toch wel een beetje raar dat je ook voor jezelf gaat spelen al is het natuurlijk heel terecht. Net als schutterij ‘Sinterklos’ bestaat ook onze harmonie ‘Eendracht’ dit jaar honderd jaar.
Cor: Ik ben trouwens benieuwd hoe dat mozaïeken bankje er uit ziet, dat vanmorgen door onze burgemeester onthuld wordt. Na de bankjes voor mensen die 100 jaar zijn geworden, beginnen we nu misschien aan een reeks bankjes van verenigingen die 100 jaar bestaan.
Lins: En komende dinsdag zit er al weer het grootste zomerevenement aan te komen: de Fietsvierdaagse. Ze hebben daar inmiddels ook al 43 edities op de teller staan.
Henk: En dankzij al die enthousiaste medewerkers is het uitgegroeid tot een van de mooiste fietsevenementen in ons land. Ze dragen inmiddels 3 sterren en dat is binnen de fietswereld wel zo ongeveer het hoogste dat je kunt bereiken.

===============================================

Thei: Ik had wel begrepen dat ’t met onze oud-pastoor Jan Schoenmakers al een hele tijd niet meer zo goede ging, maar dan komt zo’n bericht dat hij overleden is, toch nog onverwachts.
Jo: Ik hoorde anders van mijn buurman, die hem een paar weken geleden nog had bezocht, dat zijn toestand nu wel erg snel achteruit ging. In die zin is het dan misschien ook maar goed dat er op een gegeven moment een einde aan het lijden komt. Voor hemzelf, maar ook voor zijn omgeving: familie, vrienden en vooral ook voor Mia, bijna 50 jaar zijn huisgenote.
Wim: In ieder geval fijn dat gisteren vele dorpsgenoten de moeite hadden genomen om bij de uitvaartdienst aanwezig te zijn. Moet zeker ook Mia goed gedaan hebben.
Sjra: Dat gold zeker ook voor het dankwoord dat Frits Berben aan het einde van de Dienst uitsprak, waarin hij pastoor Schoenmakers dankte voor zijn inzet voor de parochie en de Méélse gemeenschap.
Thei: En die dank werd na de absoute nog eens onderstreept met een spontaan, dankbaar applaus. Hij krijgt nu een mooi plekje op het kerkhof naast oud-pastoor Grubben. Twee beminnelijke priesters die zich vele jaren hebben ingezet voor onze parochie en de Méélse mensen.

loader