Nao de Hòmmis

Tot ver in de jaren ’60 was de Hoogmis op zondagmorgen vaak tot de laatste plaats bezet. Ná de Hoogmis was het in de omliggende cafés niet veel anders. Onder het genot van een glas bier of een borrel werden verhalen verteld, ervaringen uitgewisseld en het dorpsnieuws aan elkaar doorverteld. In ‘Nao de Hòmmis’ gaan we wekelijks opnieuw dat dorpsnieuws aan elkaar doorvertellen. Humoristisch, ernstig, zelf gezien of van horen zeggen.

Nao de Hòmmis van zondag 20 september

Jan: Volgend weekend, zullen we al op de zaterdag op het terras moeten zitten. En, oppe tijd !!
Henk: Rutte bedoelde met die sluitingstijd van 12 uur, toch niet `s middags ? Of, wel ??
Jan: Nee, maar hier in ons dorp lopen nog grotere fantasten van politici en aanverwante artikelen rond. Volgens hun, zou je komende zaterdagavond rond half acht, de ‘Kathedraal van de Peel’ moeten kunnen zien “dansen”. Dat stond zelfs, in de krant en in t ‘krèntje’.
Jo: Beginnen die politici nu alweer te dansen, naar onze stem voor de verkiezingen van volgende voorjaar?
Rudy: Nou, hier in Meijel zien we de kernwethouder en enkele democratisch gekozen raadsleden toch elk voorjaar wel dansen: tijdens de Sleuteloverdracht in d’n Binger. Van polonaise, tot ballet; van Maaskantje, tot ‘heimat’ en schuttersmuziek. Dat, gaat alle kanten op.
Jo: Ja, ook bij die volksvertegenwoordigers is hun kleur: blauw en groen.
Harrie: En, rood.
Jo: Ja, maar die doen samen, met Groen –op links.

===============================================

Wiel: Even terug, naar wat Jan zei. Ik zie gebouwen voor mijn neus alleen maar “dansen”, als ik er genoeg gehad heb.. Bedoel je daarom, dat we volgende zaterdag oppe tijd op het terras moeten zitten, hier bij de kerk ? Na enkele stevige biertjes, gaat het vizier bij mij ‘op’ –en- ‘Neer’..
Harrie: Wacht eens even.. Nou gaat mij opeens, een ‘lichtje’ branden…
Jo: Rood, blauw, of groen?
Harrie: Geel ! En ook, rood-geel- en groen! Ik vroeg me al af, waarom Pé Daniëls aan het begin van de week dat interview gaf aan de journalist: Koos.. Vaes.
Wiel: Waarschijnlijk hebben die bij dat gesprekje, hier op het terras gezeten. En was het: óf, luidruchtig. Óf scheen de zon boven de 30 graden. Want opeens zit Peter, volgens het verslagje in de Limburger, bij het Dorpsoverleg. En, hebben we hier in Meijel een pastoor.
Jan: Als gesproken wordt, over de ‘Kathedraal’ van de Peel, moeten alle andere zaken ook een trapje hoger worden ingezet. Dat past ook bij de kern van het bericht: dat ging over de nieuwe kerktoren-trappen. Gerealiseerd door de bewonderswaardige inzet van Meijelse vrijwilligers. En, met eigen Meijels hout, van de Noordervaart.

===============================================

Henk: Ja, maar ook wat er binnen, in het kerkgebouw, gebeurt. Ik heb ooit een duidelijke, heldere en bijna mathematische notitie mogen lezen, met de titel: ‘Waarheen met de Mèèlse kérrék…
Jo: Voorlopig, gaat de kerk van Sint Nicolaas nergens heen!! En blijft die mooi, bij en dichtbij ons, in Méél. In de Peel. Nog steeds, op ’t kruispunt.
Wiel: Maar nou is me nog even niet duidelijk, hoe die kathedraal gaat dansen, als een kat.
Jan: Dan pak maar eens, water! Dat is trouwens misschien wel het makkelijkste uit te leggen:
De kerk gaat, met de led-lichten, op haar vaste plek ‘bewegen’, zoals de fontein hier tegenover op het Raadhuisplein doet. En waar de kinderen afgelopen warme dagen, weer van hebben genoten. Puur, Peelgeluk.
Henk: Laat dat maar over, aan Frits Berben, aan Piet Schers, en de andere van het Parochie-platform. Waar trouwens, Peter Daniëls wél bij zit. Die zorgen niet, voor “grollen”. Maar samen met de jonge Niels Grol, uit de Kerkstraat, “lichtig” voor een kerk, in Beweging.

Naschrift:
Jan en Henk, praten nog even wat na op het trottoir – voor het naar huis gaan:
Henk: Dit Weekend, is het “Nationale Spinnentelling”. Toos is thuis druk bezig, met een uitgeprint lijstje van internet.
Jan: Heb ik ook over gelezen gister, in de Limburger.
Henk: Afgelopen 6 jaar, was de meest getelde soort: de ‘Kruis-spin’.
Jan: Exact. Maar, op z’n “Maurice de Hond’s” moet ik eraan toevoegen: er doen aan zo’n telling, maar 187 mensen mee. Ze tellen wel, gemiddeld 22 soorten per persoon.
Naar mijn idee, heeft trouwens die Kruis-spin en zijn andere makkers, geen enkele kans in de kerk hier tegenover…
Henk: Dat zou ik toch juist wel verwachten: een Kruis-spin, in de kérrék…
Jan: Ja, maar die krijgt in de Méélse kathedraal, geen enkele kANs…

 

loader