‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Keurmerk


Bij toeval viel mijn oog er laatst op: een artikel in het KBO-PCOB Magazine over een keurmerk voor ziekenhuizen op het punt van ‘seniorvriendelijkheid’. Op Google vond ik de kwaliteitseisen, waaraan het ziekenhuis moest voldoen om het keurmerk te kunnen krijgen. “Daar kun je wel een hele staf opzetten om die kwaliteitseisen te bewaken”, denk ik dan. Maar met een staf ben je er natuurlijk niet. Die moet ‘gevoed’ worden. Ik doel hier niet op eten en drinken, maar met gegevens, data zoals ze tegenwoordig zeggen. Die staf stuurt dan ook zeker een uitvoerige brief naar alle afdelingshoofden in dat ziekenhuis, om duidelijk te maken, dat het aanleveren van de benodigde informatie bij iedereen hoge prioriteit dient te hebben. Maar ja, die afdelingshoofden hebben wel andere zaken aan hun hoofd. In lijn’ worden nu de subhoofden ingeschakeld. Maar het moge duidelijk zijn, hij/zij krijgt die informatie alleen boven tafel als de ‘werkvloer’ de noodzakelijke gegevens aandraagt. Als ervaren deskundige ontwerpt dat subhoofd een lange lijst voor al zijn/haar ondergeschikten, waarop deze steeds bij al hun handelingen dienen aan te geven, hoe seniorvriendelijk de betreffende handeling wel niet is. Op die werkvloer is eigenlijk niemand verrast als ze deze lijst in hun postvakje vinden. Daar zijn ze al lang gewend aan deze dagelijkse papierbrij. Er is ditmaal echter buiten pientere Janneke gerekend, die nu veertien dagen stage loopt op verpleegafdeling 5.A 16. In heldere taal zet Janneke – in een brief aan de staf – uiteen, dat al die keurmerken een ware bedreiging vormen voor alle patiënten in dit mooie ziekenhuis, waar ze stage mag lopen. Als al die uren die heengaan met het invullen van al die checklisten, nu eens besteed worden aan ‘handen aan het bed’ zou dat niet het summum van klantvriendelijkheid kunnen zijn?! Want van al die duizenden keurmerken, die gelden in ons land, zullen er toch al gauw ook een paar honderd voor dit mooie ziekenhuis gelden. Van kindvriendelijk via rolstoelvriendelijk naar seniorvriendelijk. Van milieu- tot voedselkeurmerken. Om nog maar te zwijgen van specifieke ziekenhuiskeurmerken als het Neokeurmerk (zorg voor te vroeg geboren kinderen) via het hart- en vaatkeurmerk en het keurmerk voor stomazorg naar het spataderkeurmerk. En zegt Janneke: “Ze bestaan echt allemaal hoor en het is nog maar een kleine greep uit een lange lijst”. Janneke rondt af met een advies:“Mag ik zo vrij zijn u voor te stellen zo snel mogelijk een mooie sticker op alle toegangsdeuren van dit ziekenhuis te plakken?! Met daarop de tekst : Dit ziekenhuis is keurmerkvrij !.”
Pientere Janneke laat die middag haar brief bij de staf op de deurmat ploffen
Tot diep in de nacht brandden die nacht de lampen op de stafafdeling van dat mooie ziekenhuis, waar Janneke stage loopt…

Mat

loader