‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Meldpunt


Ik heb laatst eens een stukje gewijd aan de gestage groei van het aantal keurmerken in ons land. Het zijn er inmiddels enkele duizenden, om nog maar te zwijgen over het ‘Europese broertje’…
Een dezer dagen viel mijn oog op een vergelijkbaar verschijnsel: het meldpunt. Er is in Nederland nauwelijks nog een ‘misstand’ te bedenken of er bestaat wel een meldpunt voor, waar u met uw klacht terecht kunt. Laat me voorop stellen dat zo’n meldpunt in een aantal situaties zeker een zegen zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan seksueel misbruik en – geweld. Maar ik schrok toch wel even, toen ik las, dat er in ons land intussen meer dan tweeduizend meldpunten bestaan. Het is voor een brave burger als u en ik nauwelijks meer mogelijk om in dit oerwoud zijn weg te vinden. Wil die burger een misstand melden, dan is het niet meer de vraag of er een meldpunt voor bestaat, maar bij welke van die tweeduizend hij aan het juiste adres is. Een slimme ondernemer heeft er echter iets op gevonden. Hij heeft een website geopend, die de dolende burger met een paar kliks de weg wijst naar het juiste adres. Zo, dat probleem is dan opgelost.
Maar niet alleen het aantal vormt een probleem, maar ook de vraag of zo’n meldpunt daadwerkelijk wat doet met de gemelde klachten. Een hooggeleerde heer aan de Universiteit in Groningen heeft het voor ons uitgezocht. “Met uitzondering van meldpunten voor misdrijven, verzamelen nagenoeg alle andere meldpunten alleen de gegevens, maar doen er voor de melder zelden iets mee” aldus professor Carel Jansen. Is er eindelijk iemand die voor u een weg gebaand heeft door dat oerwoud aan meldpunten, wordt uw klacht daar alleen maar opgeslagen! Als je zoiets overkomt, zou je toch zó een klacht willen indienen. Maar ja, bij wie? Eventjes kwam bij mij het idee bovendrijven een meldpunt voor klachten over falende meldpunten op te richten. Maar daar heb ik toch maar gauw van afgezien. Misschien komen er dan wel duizenden klachten bij me binnen. Alleen al het verzamelen van die klachten zal een immense klus zijn, maar dan begint het werk bij mijn meldpunt over al die falende andere meldpunten eigenlijk pas. Ik ben dan natuurlijk aan mijn stand verplicht die hele berg klachten op te lossen. Nee, daar begin ik op mijn leeftijd toch maar niet meer aan. Maar wie weet, krijg ik nu klachten aan mijn broek dat ik wel oplossingen suggereer, maar ze niet uitvoer! Net als al die andere meldpunten zal de parochieweblog in ieder geval wel uw klachten registeren. We zijn daarmee in ieder geval niet slechter dan die tweeduizend anderen…

Mat

loader