‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Voet-afdruk

Meer dan 10.000 personen, meestal jongeren, hebben zich via Facebook ingeschreven voor de actie ‘1 dag zonder vlees’. Dit is toch wel opvallend. Het begrip ‘vasten’, zoals wij dat kennen, spreekt niet meer zo aan, maar zo regelmatig een dag zonder vlees weer wel. Nu is hun motivatie: de ‘ecologische voetafdruk’,
dat is: de tol die de aarde betaalt aan energie en voedsel, om vlees te consumeren.
De religieuze praktijk van het vasten, ook op vlees, komt in elke godsdienst voor. In de veertigdagentijd, de ramadan of jom kippoer. Ik las ergens over iemand die heel consequent een vastenweekend organiseert. Hij laat dan aan den lijve ondervinden, wat armoede is, om van daaruit meer solidair te worden met wie ongevraagd in armoede leeft. Een van de bezielers van het vasten in onze tijd, was Gandhi.
Hij ging nog verder. Hij gebruikte het vasten als een sociaal middel, om onrecht te doorbreken. Om aan te sporen, er van af te zien: geweld te gebruiken.
Geweld tegen de natuur (de schepping) en tegen medemensen (schepselen).
Laat deze veertig dagen op weg naar Pasen ons gegeven worden in die zin meer honger te krijgen. Honger om de ‘leegte’, de woestijn in ons leven in te vullen.
Honger om te beseffen dat de aarde en de vruchten van de aarde ons gegeven zijn, als een geschenk om met elkaar te delen. Om hoop, liefde , en vrede met medemensen op aarde, en met Medelanders onderling te bewaren en te scheppen.
Vanaf Aswoensdag hebben we dit stof , tot nadenken meegekregen.

Roger

 

loader