‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Niet samen onderweg

Het probleem is van alle tijden en over de hele wereld verspreid: afscheidingen en het uiteenvallen van bestaande verbanden. Als het gaat om de recente geschiedenis denk dan bijvoorbeeld aan het voormalig Joegoslavië of de vroegere Sovjet Unie. Maar ook in kleinere verbanden is het aan de orde van de dag. Onze Tweede Kamer raakt versplintert doordat parlementariërs de partij waarvoor ze gekozen zijn verlaten en voor zichzelf  beginnen. En hoe vaak zien en horen we niet dat binnen verenigingen onenigheid ontstaat en men gescheiden verder gaat?
Onze Kerk heeft op dit punt door de eeuwen heen misschien wel het slechte voorbeeld gegeven. Vanaf het begin van het ontstaan van de jonge Kerk is ze het toneel van felle onderlinge discussies die met de regelmaat van de klok uitmonden in nieuwe stromingen,scheuringen en schisma’s. De ene keer gaat het om theologische kwesties (bijv. is Christus werkelijk de zoon van God) dan weer is het een pure strijd om de macht die dan ook nog eens met veel bloedvergieten beslecht wordt. Maar ook het ‘slijk der aarde’ –  geld dus – is vaker oorzaak. Pracht en praal, versus armenzorg om maar een voorbeeld te noemen dat ook nu weer actueel is.
Een doodenkele keer lijkt het er weer op dat er een heel schuchtere poging  wordt ondernomen om de boel weer te lijmen. Zo las ik een paar weken geleden in de Volkskrant een voorbeschouwing op de ontmoeting tussen Paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe patriarch in de Cubaanse hoofdstad Havana. De eerste ontmoeting tussen de twee kerkleiders sinds het zogeheten Grote Schisma van 1054. Er zijn bijna 10 eeuwen voorbij gegaan voor het eindelijk zo ver is dat de twee voormannen met elkaar om tafel zitten! Nu kan ik me best voorstellen dat juist bij wereldgodsdiensten taal en cultuur makkelijk tot meningsverschillen leiden. Kijk maar even naar onze buren: de Walen en Vlamingen. Maar ik val toch wel zo ongeveer van mijn geloof af als ik lees wat aan die scheuring tussen de oosters-orthodoxe en de rooms-katholieke heeft gelegen. Volgens Rome gaat de Heilige Geest uit van de Vader én de Zoon en volgens de Oosterse Kerk van de Vader via de Zoon. Een minuscuul theologisch verschil drijft de boel voor eeuwen uit elkaar en zal dat ook wel blijven doen !
Paus en Patriarch hebben elkaar op het vliegveld van Havanna in de ogen gekeken en aan het slot een verklaring uitgegeven met een hoge symbolische waarde. De ontmoeting zo bleek achteraf was er helemaal niet op gericht om een begin te maken met het proberen te lijmen van de breuk van 1054. Gods Volk in Rusland en dat in het Westen blijft gescheiden onderweg . Het wijkt in niets af van die andere, de politieke wereld…
Mat

 

loader