‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Ziende blind, horende doof

Er zit nauwelijks nog cement tussen de leef- en denkwijze van de gemiddelde westerling en de oerconservatieve houding van de leiding van onze katholieke kerk, waarbij ik graag een uitzondering maak voor onze huidige paus Franciscus. En op los zand kun je niet bouwen, ook geen geloofsgemeenschap. Gods Volk onderweg baant zich andere paden, dan die, waarop de leiding zich bevindt, zoveel is mij wel duidelijk.
Ik behoor wel nog tot de – waarschijnlijk kleine – groep mensen die het nieuws uit Rome – en voor Nederland uit Utrecht – blijft volgen. Zo nam ik laatst kennis van een interview met aartsbisschop Wim Eijk in ‘de Gelderlander’ waarin hij constateert, dat de katholieke kerk in rap tempo uit Nederland verdwijnt. Nog maar zo’n 5 % van de Nederlandse katholieken zit met enige regelmaat in het weekend in de kerkbanken. En hun aantal blijft dalen, zo leren onderzoekscijfers van het Nijmeegse instituut Kaski. Verreweg het grootste deel van de 3,5 miljoen Nederlandse katholieken, ziet nooit meer een kerk van binnen! Eijk verwacht, dat van de 280 kerken, die nu in het aarsbisdom nog open zijn, er over 15 jaar nog maar 10 tot 15 over zijn. “Maar dat komt niet door de mensen die nog komen, of door mij, maar door degenen die wegblijven”, voegt hij er onmiddellijk aan toe. Met het eerste deel van deze toevoeging kan ik het helemaal eens zijn, in tegenstelling tot het tweede deel. Naar mijn vaste overtuiging zouden er nog heel wat meer gelovigen ‘kerkbetrokken zijn’ , als ook de kerk de signalen van de ontwikkelingen in onze hedendaagse maatschappij beter had opgevangen. En daarvoor hoef je niet elke hype achterna te lopen, maar wel bij de tijd te blijven. En Wim Eijk is voor mij één van die oerconservatieve leiders, die ons daar vandaan heeft willen houden, met het resultaat dat hij nu schetst. De tijd, dat mensen klakkeloos hun leiders volgden, ligt gelukkig achter ons. En dat geldt ook voor kerkelijke leiders, die ziende blind en horende doof zijn én blijven voor de signalen van onze tijd.

Mat 

 

loader