‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Het gezin XXL

Onlangs bezocht ik een tentoonstelling over het grote gezin van vroeger in het ‘Museum voor de Vrouw’ in het voormalig raadhuis aan de Plats in Echt. De naam die ze een tijdje eerder in Brabant aan de tentoonstelling hadden gegeven was eigenlijk mooier: Het gezin XXL. Misschien mochten pap en mam zich deze grote broek met 7 kinderen niet helemaal aanmeten maar XL waren we toch zeker. En in vergelijking  met de gemiddelde grootte van het tegenwoordige gezin, mag er zelfs wel een ! achter XXL.
Ach in het katholieke Brabant en Limburg waren gezinnen van een dergelijke omvang eigenlijk heel normaal. Anticonceptiva bestonden in die tijd nog niet en de lampen gingen vroeg uit… Dat gevoegd bij het jaarlijkse bezoek van mijnheer pastoor, bood voldoende garantie voor gezinnen van royale omvang.
Hoe zijn de tijden inmiddels veranderd. De kerk predikt weliswaar nog steeds dat niet ingegrepen mag worden in de vruchtbaarheid van man en vrouw, maar die preek is in onze westerse wereld inmiddels over het algemeen aan dovemansoren gericht.  Anno 2016 zijn er echter anderen – met name overheden – die in onze streken een kentering op gang proberen te brengen. Er is sprake van een stevige bevolkingskrimp en dat heeft op termijn fikse economische gevolgen. Naar mijn idee zal de overheid echter stevig met de geldbuidel moeten rammelen willen ze ook maar in de buurt kunnen komen van het succes van ‘mijnheer- pastoor-van- vroeger’. Het al dan niet nemen van kinderen is ook tegenwoordig beslist niet alleen een financiële aangelegenheid. Zo is bijvoorbeeld het maken van carrière vaak medebepalend of en zo ja wanneer er kinderen komen. Bij de grootte van het gezin dat gesticht wordt blijken de financiën wel weer een sterkere rol te spelen. Een veel grotere in iedere geval als die van mijnheer Pastoor.
Dit laat allemaal onverlet dat ik nog vaak met heel veel plezier terugdenk aan het  nestje aan de Trambaan waarin ik ben opgegroeid. Met z’n vieren een slaapkamertje delen;  elke dag met z’n negenen aan tafel zitten; het (weinige) speelgoed moeten delen met broers en zusjes of op zaterdag als laatste de wasteil in…
Ja, ja en het bezoek aan het Museum aan de Plats in Echt heeft me duidelijk gemaakt dat pastoor en ouders met elkaar van plek gewisseld hebben.
Vroeger had mijnheer pastoor een XXL (extra grote) invloed op de omvang van de gezinnen in onze streek en de ouders  (vanwege het ontbreken van anticonceptiva en het woord van mijnheer pastoor) een  XXS (heel kleine) invloed. In 2016 is het XXL voor de ouders en XXS voor mijnheer pastoor.
Het kan verkeren…
Huub

 

loader