‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Zomaar een dak …

Bij gelegenheid van de 65e verjaardag van bisschop Bär op 29 juli 1993 sprak de KRO  met een vijftal katholieken over de toekomst van de kerk in ons land. De gesprekken werden vervolgens in brochurevorm uitgegeven : “Dromen en signalen”.  Op zoek naar geheel iets anders kwam ik de brochure laatst weer tegen in mijn boekenkast. De titel is overigens ontleend aan een lied van Huub Oosterhuis ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’. Het lied behoorde tot het vaste repertoire van de Pastoor van Arsparochie in Geleen, waarbinnen Jacqueline en ik destijds beiden actief waren.
Ik bladerde de brochure weer eens daar en kwam opnieuw een aantal interessante opvattingen tegen die me – ook anno 2016 – nog steeds boeien.
Professor Ruud de Moor (oud- rector magnificus van de KUB in Tilburg)
“De kerkelijke moraal valt teveel terug op opvattingen uit vroeger tijden. Die opvattingen spreken de moderne mens niet meer aan. Zolang de kerk daaraan vasthoudt, blijft ze volstrekt ongeloofwaardig. Als de kerk erin zou slagen haar morele opvattingen te toetsen aan de huidige maatschappij, zou ze een bijdrage kunnen leveren aan de discussie over actuele morele vraagstukken in onze maatschappij.
Monseigneur Huib Ernst (toenmalig bisschop van Breda)
“Als de verdeeldheid in de kerk niet opgeheven kan worden, gaat ze als levende gemeenschap kapot. …. Parochies houden mensen nog bij elkaar. ….  Een vitale, veelkleurige kerk is mijn ideaal. ….De kerk van mijn dromen is een kerk waarin mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven, ook een antwoord kunnen vinden. Een kerk waar mensen elkaar – ook in heel moeilijke situaties – nabij blijven.”
Mw. Til Gardeniers-Berendsen (oud minister van CRM)
“Veel mensen kunnen ook zonder de kerk gelovig zijn. …Ik vind het vaak allemaal erg liefdeloos. Ik vind  dat mensen zo gemakkelijk op de oordeelstoel gaan zitten. Zoiets van zó moet het gebeuren. Dat geldt zowel voor de kerkleiding als mensen die echte vernieuwing voorstaan. …Dialoog kan tegengas geven aan liefdeloosheid. …Met alle liefde die er is voor Maria, kan de vrouw niet buiten het ambt gesteld blijven.
Mr. Ben Schmitz (oud-voorzitter van de KRO)
”Ik wordt af en toe beroerd van alle discussies over wat de waarheid wel en niet is. Dan denk ik: laat de kerk maar een beetje met je oplopen in je leven. Ik denk dat dat misschien een heel simpele vertaling van ‘Jezus-geloof ’is. … Ik voel me steeds minder thuis in een kerk die voortdurend blijft praten of iets wel of niet mag. Of iets de waarheid is of niet de waarheid is. …  Ik droom van een kerk die vertrouwt dat ook anderen een stukje waarheid hebben, en die vanuit dat besef met zijn mensen een beetje oploopt naar de toekomst.””

Ik droom ervan: “Een kerk die zomaar een dak vormt boven wat hoofden.”
Mat

loader