‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend door enkele mensen – betrokken bij onze parochie – wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in eigen dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

Beste dominee: een verzoekje

In het seniorenmagazine van KBO-PCOB beantwoorden een pastor en een dominee om beurten vragen van lezers. In het juni- nummer luidde die lezersvraag “Is de coronacrisis een straf van God?” Ditmaal was het aan de dominee, om op de vraag in te gaan. Het antwoord van de dominee is heel resoluut: “Een natuurramp zoals de coronacrisis is niet een straf van God”. Behoudens in streng gereformeerde kringen, zal dit antwoord bij weinig hedendaagse senioren de wenkbrauwen hebben doen fronsen. Hoe de vork dan wél aan de steel zit, lezen we even verder. “Die crisis is een gevolg van het feit dat hij (God) nog niet klaar is met scheppen.” Dat is nog eens andere koek, als ons altijd is voorgehouden: God schiep de aarde in zes dagen. Op de zevende dag was Zijn schepping voltooid en rustte hij uit.
De dominee vervolgt: “De schepping is een werk in uitvoering.” En als onderbouwing daarvan: “Wordt dat in het tv-journaal niet elke dag bevestigd met berichten over hongersnood, oorlogen en rampen zoals de coronacrisis ?” Nou zullen we het krijgen, dacht ik. Dan gooit die God van de schepping, niet alleen zijn eigen ruiten in, maar vooral ook van al die schepsels die hij op zijn aarde geplaatst heeft. Je zou in een opwelling zomaar gaan roepen om deze dood en verderf zaaiende God uit ons leven te bannen!
Maar deze rampspoed is blijkbaar nodig in dominees redenering om ons – Gods medewerkers – in staat te stellen ziektes te bestrijden, rampen te voorkomen en de vrede te bevorderen. En iedereen, die hieraan meewerkt, wordt geïnspireerd door de Schepper of je je dat bewust bent of niet! Aha, iedere arts of verpleegkundige, die niets heeft met het geloof en misschien zelfs atheïst is, wordt stiekem toch aangestuurd door God. Hij gaat zijn schepping, het aardse paradijs, dus steeds weer naar de rand van de afgrond dringen, om ons de boel met bloed, zweet en tranen weer te laten opbouwen! Knap is het dan bovendien om ook degenen, die denken niets met dat geloof te hebben, voor dat karretje te spannen.
Dat kan toch niet, denk ik dan. Eerst de boel scheppen en dan telkens weer deels afbreken en weer opbouwen. Zonder dat de dominee het zegt, zal hij wel bedoelen dat voor het áfbreken het ‘grondpersoneel’ van de duivel in het spel is en God ‘de mensen van goede wil’ inzet om al die verstoringen weer ongedaan te maken. Maar in die redenering moet God dan wel oppassen, dat zijn volgers Hem na de zoveelste beproeving niet de rug toekeren.
En aan de dominee zou ik willen vragen om zijn boodschap een volgende keer een beetje duidelijker over te brengen, zodat ook een eenvoudige ziel als ik hem kan begrijpen!

Mat

 

loader