Vanuit de zijbeuk

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Onze Vader

Zo ongeveer op hetzelfde moment dat paus Franciscus op het Griekse Lesbos met ‘de poten in de modder’ stond in een vertwijfelde poging het vluchtelingenvraagstuk een stapje dichter bij een oplossing te brengen, liet bisschop Jan Liesen van Breda ons vol trots weten dat het gelukt was: een gezamenlijke nieuwe versie van het Onze Vader voor Nederland en Vlaanderen. Tientallen jaren is er door kerkgeleerden over gediscussieerd. Het heeft dus wel eventjes geduurd, maar dan heb je ook wat! Een commissie uit de Vlaamse en Nederlandse Bisschoppenconferentie onder leiding van de net genoemde Jan Liesen, is het eens geworden. En – niet onbelangrijk – ze hebben ook nog eens de zegen gekregen van de Romeinse Congregatie voor de Eredienst. De belangrijkste wijzingen t.o.v. de oude versie? ‘Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven’ wordt ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’. En ‘leidt ons niet in bekoring’ wordt vervangen door ‘breng ons niet in beproeving’. Zo, dat hebben Jan en zijn collega’s toch maar mooi gefikst.
Maar ik verwacht dat het voor de ‘veldwerkers’ als onze kapelaan Roger nog een hele beproeving gaat worden. Het gros van zijn trouwe kerkgangers is al zeker 60 jaar of nog langer aan die oude tekst gewend. Hoe ga je deze mensen verleiden zich de nieuwe tekst eigen te maken? Dat verander je niet van vandaag op morgen!
En dan te weten dat het nu bereikte akkoord tussen de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen oecumenisch gezien eigenlijk nog niets voorstelt. Onze protestantse broeders hebben nog steeds hun eigen versie van dit oergebed van het christendom. En als het katholiek smaldeel in ons taalgebied al zo vele jaren nodig heeft om er samen uit te komen, wat moet dat worden als al die verschillende mannen-broeders van protestantse huize ook nog eens aanschuiven! Dan moeten Jan Liesen en al die andere mannen de mouwen echt gaan opstropen.
Maar ze zullen het met hun met opgestroopte mouwen ploeteren aan dat Onze Vader bij mij altijd afleggen bij die ‘met zijn poten in de modder staande’ paus Franciscus!
Mat

loader