‘Vanuit de zijbeuk’

week 15-2022: (door Roger)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend wordt ingevuld door kapelaan Roger en Mat. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in ons dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

Geen Preek, met Pasen

Onze bisschop, Harrie, Smeets heeft nu voor Pasen –hoe ziek hij ook is- een boekje uitgegeven. Met de titel: ‘Getuigen, van de Verrijzenis’. Hij begint heel prikkelend: “Sinds mijn priesterwijding, zie ik mij elk jaar voor een onmogelijke opdracht geplaatst: Preken, met Pasen. Het zou verboden, moeten worden! Niet, omdat ik te lui ben om een preek te maken. En ook niet, omdat ik geen zin zou hebben om aan mensen die naar de kerk komen een boodschap mee terug te geven. Nee. Preken over Pasen is gewoonweg onmogelijk. Want, hoe kun je nu iets zeggen over dingen, die ons bevattingsvermogen mijlenver te boven gaan?

Dat Jezus, verrezen is. Dat, de dood overwonnen werd. Dat is met ons gewone mensenverstand, niet te begrijpen. Je kunt het alleen maar ingetogen vieren en geloven. Beginnend, in de stilte van je hart.”

Een prikkelende stelling, van onze bisschop. En, hij vertelt verder. Dat hij, omdat toch iets van hem verwacht wordt, met Pasen jarenlang steeds weer een andere hoofdrolspeler voor zichzelf als vertrekpunt heeft genomen. Daarbij zo zegt hij, heeft hij niet aangedurfd om het zelf ook vanuit een vrouw als betrokkene bij het Paasgebeuren te beschrijven. Juist ook, omdat vrouwen zoals Maria, de moeder van Jezus, en Maria Magdalena een heel belangrijke rol spelen; en zelfs de eerste getuigen zijn van de Verrijzenis.

Die uitdaging, zo schrijft de bisschop, geeft hij graag aan vrouwen zelf. Om daar hun eigen uiting aan te geven.

Tegelijkertijd, is er een tekst van Paulus. Die daarnaast ook door dezelfde bisschop wordt aangehaald.

“Als wij verkondigen, dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe kunnen dan sommigen onder u beweren, dat er geen opstanding van de doden bestaat? Want, als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet verrezen is, is het geloof waardeloos. Dan zijn ook die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij enkel voor dit leven, onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar, zo is het niet. Christus is opgestaan uit de doden. Als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

En dan, noemt bisschop Smeets ook nog woorden, van de Engel Gabriël. Engelen, die voor hem zo belangrijk zijn. En, zijn ‘grootste hobbie’.  Woorden, waardoor zelfs ook Maria zich gewonnen heeft gegeven. Om te zeggen: ‘Mij geschiede, naar Uw Woord’.

Roger

loader