‘Vanuit de zijbeuk’

week 20-2022: (door Mat)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend wordt ingevuld door kapelaan Roger en Mat. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in ons dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

Toen en nu (1): Berichtgeving )

Ik heb van jongs af aan een – naar ik denk – meer dan gemiddelde belangstelling gehad voor het nieuws Van dichtbij en veraf. Over het wel en wee in eigen dorp werd je geïnformeerd door het Weekbericht voor Meijel, dat in ’55 het levenslicht zag. Verder las ik van jongs af aan ‘de Maas en Roerbode’. Niet alleen voor nieuws uit de omliggende dorpen, maar ook het landelijk nieuws en zelfs dat uit ‘de grote buitenwereld’. Aanvullende info uit land en buitenland kwam binnen via de radiozenders Hilversum 1 en 2. Zo luisterde ik op zondagmiddag om 13.15 uur altijd graag naar ene mr. GBJ Hilterman, die dan de toestand in de wereld besprak. Het was een man met een mooie zware stem, die – zo kreeg ik later in de gaten – niet alleen dat nieuws duidde, maar er ook heel overtuigend zijn eigen rechts-liberale mening in stopte! Van televisie was in die tijd bij ons thuis overigens nog geen sprake.
Tegenwoordig kun je al dat nieuws dagelijks ‘de klok rond’ op velerlei manieren binnenhalen. En die mr. BJ Hilterman kent intussen legio navolgers, die in velerlei gedaantes ‘tot ons komen’ en over van alles en nog wat hun mening aan ons willen verkondigen. Je moet dan ook nog eens een verdraaid goede ‘antenne’ hebben om een opvatting van ‘volslagen nep’ te onderscheiden.
Gelukkig blijft het nieuws uit eigen dorp nog altijd tamelijk overzichtelijk. De ‘Hallo’ en ‘Meijel 24’leveren hieraan hun eigen bijdragen, maar ook de diverse sites van organisaties en clubs in het dorp. Ook als ‘parochieweblog’ proberen we een kleine bijdrage te leveren. We kijken daarbij verder als puur en alleen de parochie. We bewegen ons van meet af aan op dat snijvlak van wat ik zou willen noemen: ‘parochie en de Méélse samenleving’. En we mogen vaak ervaren, dat dit door velen van u wordt gewaardeerd. Dat valt ook af te leiden uit ons ‘kijkcijfer’ van gemiddeld zo’n 1.000 mensen per dag. Van zo’n groot aantal durfden we bij de start niet te dromen!
Van meet af aan hebben we een mix gehanteerd variërend van serieuze berichtgeving (de hoofdmoot) tot regelrechte flauwkul. Die mix manifesteerde zich het meest duidelijk in ‘Nao de Hommis’. Wat die flauwekul betreft, gingen we daarin zelfs zover, dat we vaker de koning(in) naar ons dorp ‘lieten komen’ en zelfs de schijn wilden wekken, dat de paus ons dorp zou bezoeken. Omgekeerd ‘promoveerden’ we onze kapelaan naar Rome. Dit laatste hangt natuurlijk nog altijd boven de markt, maar dat terzijde. De ‘onzin’ lag er zo dik boven op, dat dit absoluut niet verward kan worden met nep-nieuws, waar ik het hiervoor over had. De nieuwe rubriek ‘Sondese Koost’ is een mooie voortzetting van deze rubriek, maar dan natuurlijk in een wat meer eigentijds jasje. En ‘de torrehaan’ op woensdag ‘flatst’ er vaak van alles uit, al is ook dat regelmatig met een serieus ondertoontje.
En zo proberen we u door de jaren heen op een onderhoudende manier deelgenoot te maken  van het wel en wee in ons dèùrup en onze kéérk. Een dèùrup en kéérk, die gelukkig nog altijd redelijk stevig met elkaar verbonden zijn!  En – gelukkig maar – verbindend op basis van gelijkwaardigheid!

Mat

2

2 thoughts on “‘Vanuit de zijbeuk’

  • Mat, toch even een correctie. Het eerste Weekbericht voor Meijel is uitgekomen op 3 februari 1945. Meijel was toen nog maar enkele maanden bevrijd. Alle Weekberichten die vanaf 1945 uitgekomen zijn tot in 2011 zijn digitaal te raadplegen op PeelenMaasnet.

  • Jan , ik googelde “in welk jaar 1e Weekbericht voor Meijel’ en las daar dat dit was op zaterdag 2 juli 1955. (Daags voor het OLS in ons.)
    Niettemin bedankt voor jouw correctie!

Comments are closed.

loader