‘Vanuit de zijbeuk’

week 26-2022: (door Mat)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend wordt ingevuld door kapelaan Roger en Mat. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in ons dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

Van UM nao UR (Van hem naar haar)

Met vele andere historische verenigingen heeft de schutterswereld gemeen, dat ze niet voorop loopt met veranderingen. Tradities spelen nu eenmaal een belangrijke rol en er is vaak heel wat voor nodig om die te veranderen. Ook al gaat het bij de hedendaagse schutterij voor een belangrijk deel om folklore en heeft het niets meer van doen met de beschermende rol, die schutterijen in de Middeleeuwen vervulden. Lange tijd was de schutterswereld een waar ‘mannenbastion’.Begin jaren ’70 ontstonden de eerste scheurtjes. De vrouw kwam in beeld, al moesten ze in het begin genoegen nemen met ‘bijrolletjes’ zoals bijv. marketentster of lid van de drumband. Voor het échte werk – onder de schietboom – was vooralsnog geen plaats voor hen! Echter ook daar begon stap voor stap de opmars. En in 2002 was het dan eindelijk zover. Het werd vrouwen toegestaan deel uit te maken van het OLS-zestal van hun vereniging. Maar de beslissende klap – het  breken van de ‘mannenmacht’ onder de schietboom – werd in 2019 uitgedeeld. Met maar liefst vier meiden in het zestal lieten die van Willibrord  al de andere finalisten de hakken zien en brachten ‘d’n UM’ naar ons Peeldorp. Nu morgen al die duizenden schutters door Méél paraderen, zullen we hier hun namen in hoofdletters neerschrijven
 CINDY                    LILIAN                       NIENKE                         TANICHA
Maar daarmee is de opmars van vrouwen (Méélse vrouwen moet ik hier zeggen) in de schutterswereld nog niet gestuit. Terwijl de voorbereidingen voor het OLS in ons dèùrep in volle gang waren, raakte bekend dat ook achter de bestuurstafel van het OLS, een Mééls dörske de scepter gaat zwaaien. En het is toeval, dat die nieuwe federatiepresident – net als de president die nu afscheid neemt – ook weer een Koopmans is.
                                                           ANOESJKA KOOPMANS
Het is haar met de ‘Pap- en Mamslepel’ ingegoten. Het is de dochter van Arnold en An Koopmans, beiden al tientallen jaren lid van de Grúún. Ook Anoesjka draagt dat grúún trouwens al 40 jaar.
Om dit emancipatieproces helemaal te voltooien, stel ik het federatiebestuur voor, dat de afscheid nemende  president Ger Koopmans , als laatste daad  d’n Um (hem) naar het schuttersmuseum in Steyl brengt en opdracht geeft aan een edelsmid om UR(haar) te vervaardigen. Toekomstige OLS-winnaars voeren dan – in navolging van d’n UM – UR zegevierend mee naar hun dorp. En in Méél blijven we ons dan tot in lengte der jaren herinneren dat dieUR staat voor die vijf kanjers: CINDY, LILIAN, NIENKE, TANICHA en ANOESJKA .Méélse dörskes, die de beslissende stoot hebben gegeven aan de vrouwenemancipatie in de schutterswereld van de beide Limburgen. Waarvan akte !

Mat

loader