‘Vanuit de zijbeuk’

week 39-2022: (door Roger)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend wordt ingevuld door kapelaan Roger en Mat. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in ons dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

David Robert Bowie

Op 10 januari 2016 overleed een zanger. Wie er weinig over gehoord had, maar op die dag de nieuwsberichten had gezien en beluisterd, wist bij het einde van de dag dat deze Engelse zanger David Bowie heette. Er werd uitvoerig over zijn heengaan bericht. Zoals onlangs, bij Queen Elisabeth. Of bij de zanger van Queen, Freddy Mercury.

Zijn allerlaatste single en allerlaatste videoclip heeft de naam: Lazarus. Deze single heeft te maken met het evangelieverhaal bij Lucas. Over de arme, Lazarus, en de rijke. En wellicht ook met dat van Johannes, over Lazarus van Bethanië. Wanneer Jezus verneemt, dat zijn vriend Lazarus ziek is, zegt hij: “Deze ziekte loopt niet uit op dood. Maar uiteindelijk op de eer van God”.

Het laatst geschreven lied van Bowie gaat hierover. En over de hoop, dat hij uiteindelijk echt vrij mag zijn. Atheïst of niet, David Bowie legde in zijn 69-jarige leven een hele spirituele zoektocht af. Nietgelovig opgevoed, zette hij hele generaties aan het denken – over allerlei thema’s.

Hij leefde als een koning, zegt hij zelf. Maar wel een koning, die veel verspeelde zo vertelt hij zelf. Geld. En, gezondheid. Hij stierf niet, als een ongenaakbare. Maar veeleer als de bijbelse Lazarus, een kwetsbare mens.

Bij een klassieke kerkelijke Uitvaartmis (het Requiem) in de kerk, is het slotlied het ‘in Paradisum’. Die gezongen tekst, brengt de evangelische Lazarus letterlijk in herinnering. Die verlangde naar een beter bestaan, hier op deze aarde. En, hij hoopte zowel op een leven vóór de dood, als na de dood.

7 weken geleden nu, was in de kerk van Meijel een Requiemmis. Met daarbij ook een lied, van David Bowie.

Op deze eerste dag van de oktober –Mariamaand-  en 1 maand voor Allerzielen, iets dat bezig blijft houden…

Roger

loader