‘Vanuit de zijbeuk’

week 17-2023: (door Roger)

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op de zaterdag, die afwisselend wordt ingevuld door kapelaan Roger en Mat. Ze geven zo hun eigen kijk op persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen in ons dorp, binnen de kerk of in ‘de grote wereld’. De ene keer ernstig, dan puntig en uitdagend en een volgende keer met een grote knipoog.

Menselijke eigenschap

Gewoon, eenvoudig leven. Goed zijn. Behulpzaam, meedoen, troosten. Er zijn als een ander je nodig heeft, je moe maken voor anderen. In een fauteuil in slaap vallen… en dit alles niet omdat het moet of omdat ’t ernstig is , maar omdat je mens bent, medemens, in het leven van elke dag. In het leven, van die dag.

Ken je het gevaar dat in deze tijd – in onze tijd- dreigt ?

Je leeft in de eeuw van het “nuttige”. “Waar dient het voor” ?

zo vragen de mensen, ”welk nut heeft het? Wat brengt het op ?”.

Men berekent: kostprijzen, de efficiency en de produktie. Men is bezig. Men heeft het druk! Men is overbelast. Men heeft geen tijd! Men rekent, er moet geld uitkomen.

En men vergeet dat de schoonheid van het leven te vinden is in momenten, dat men niet rekent. Dat men gewoon mens is, dat men gewoon eenvoudig en tevreden leeft.

De mensen leven gemiddeld steeds langer, maar worden niet per sé steeds gelukkiger. Ze beginnen te werken om te leven. En tenslotte werken ze maar steeds door; en vergeten te leven. Ze menen nog altijd dat het geluk van een mens erin bestaat: weldoorvoed te zijn, lang te leven en meer dan het nodige te hebben.

Hoe kan men in een tijd met zoveel wetenschap zo ‘dom’ zijn. Wees, bedachtzaam. En verdedig je zelfs. Je bent geen machine, geen computer die is gemaakt voor een bepaald doel. Je bent méér dan je functie. Méér dan je beroep, je vak, je werk. Je bent op de eerste plaats “mens”, om te leven, om te lachen, om lief te hebben, zomaar om een “goed mens” te zijn.

Het is juist dit ‘onderscheidend’ inzicht dat in beeld is, als medemensen een Lintje krijgen rond Koningsdag. Dan is, behalve hun rijtje van maatschappelijke functies, juist het medemenselijke wat benoemd en aangemerkt wordt…

Roger

loader