Boodschap op ZA. 4 februari

Bij de zondagse Weekendmis op 5 februari om 11.00 uur,

wordt in Meijel ook de Blasius-zegen gegeven.

Kapelaan Roger Maenen.

loader