Samenvatting H. Mis OLS Meijel 2022

(bron omroep P&M)

Met een muzikale mis in de Sint Nicolaaskerk in Meijel is zaterdagavond symbolisch het startsein gegeven voor het Oud Limburgs Schuttersfeest, dat zondag wordt gehouden.

Hulpbisschop Everard de Jong stond op een ludieke manier stil om meer naar elkaar om te kijken. In plaats van ruzie te maken of op elkaar te schelden. “Gebruik het woordje ‘um’ als je even boos op iemand bent of het even niet weet.”

OLS-federatie president gaf zijn complimenten voor Sint Willibrordus en de organisatie. “Veel mensen krijgen niet altijd wat ze dromen. Hier komt jullie droom uit.” Ook wenste hij bisschop Harry Smeets veel sterkte. Smeets is al langere tijd ernstig ziek, vandaar dat de hulpbisschop aanwezig was. Ook de aalmoezenier was aanwezig.

De muzikale klanken kwamen van de harmonie, Femmes Vocales, Méél Voices en Mekiko. Linda Koopmans zong een akoestische versie van het OLS lied.

<KLIK HIER> voor ‘n korte samenvatting van deze H. Mis (of de hele H. Mis).

…..en voor een foto-reportage van Johan Horst van Meijel24: <KLIK HIER>

loader