‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Alle goeds


In de afgelopen week zijn er heel wat nieuwjaarsrecepties, of iets van dien aard – meer formeel, of informeel – afgewerkt. Wij sluiten ons vandaag hierbij aan, omdat na de oudejaarsvieringen het ‘gewone’ leven eigenlijk pas een week of wat later weer echt op gang komt. In de week vóór de jaarwisseling, en OudjaarsAvond, zijn er heel wat ‘Wijzen’, cabaretiers en presentatoren , die met ons terugblikken op het voorbije jaar. Dit weekend, van Driekoningen, kijken we vooruit. En laten ons misschien inspireren door die 3 Wijzen, uit het Oosten. Waar menig zakenmens, sportlui of vooral politici vooruitblikken op het komende jaar, ga ik me wagen aan enkele voorspellingen. Het is een waagstuk, niet omdat u over de uitkomst hoeft te twijfelen, maar omdat sommigen die toekomst misschien in een andere richting willen gaan sturen.
Als we het inwoneraantal van ons dorp voor het gemak afronden op 7000, dan kan ik U voorspellen dat in het komende jaar ongeveer 10 mensen in de openbaarheid zich zullen misdragen, met tussenkomst van de politie. ‘Dat valt mee’, zult U zeggen. Maar, je zult er maar slachtoffer van zijn. En het zijn 10 keer te veel. Mijn belangrijke en aanvullende voorspelling is dat er ongeveer 6.990 mensen zullen zijn die zich goed gedragen. Ik voorspel ook dat veel meer dan de helft van de mensen zich zullen inzetten voor hun gezin, voor hun bejaarde of gehandicapt familieleden of buren. Er zullen komend jaar tientallen hangjongeren, en ook hangouderen, voor enige overlast zorgen. Hun aantal zal ver overtroffen worden door degenen die dat niet doen. Ook dit jaar zullen er vele tientallen mensen een beroep doen op de Voedselbank. Velen zullen zich inspannen, vaak in stilte, voor wie iets tekort komt. Eigenlijk mag ik U niet vermoeien met te voorspellen, wat er hier en misschien daar nog ietsjes aan zal mankeren. Dat kunt U zelf bedenken. En anders vertellen de politici het wel luid en duidelijk in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Laat me wel aanraden, vooral te bedenken wat er allemaal goed zal gaan, en door wie. We doen met z’n allen meestal toch hetzelfde als die 3 wijzen, of die drie koningen. We zoeken naar saamhorigheid en naar licht op onze levensweg. Daarover sprak ook Koning Willem-Alexander in zijn Kersttoespraak. De Drie Koningen in het bijbelverhaal gingen voor hun toekomst te rade bij de machthebbers van hun tijd. Macht, is niet altijd visie hebben. Wat zal er gebeuren de komende jaren? Gewoon laten doorsudderen, zal er waarschijnlijk niet in zitten in kerk en wereld. We kunnen voorspellen dat er een en ander mis zal gaan. Maar, er schuilt nog zo veel creativiteit, besluitvaardigheid, talent en geloof of hoop in onze gelederen, dat we ook kunnen voorspellen dat het goed komt als we zelf, en onder Gods zegen, die toekomst met elkaar maken. Niet afzetten tegen iets, of iemand; we zetten ons in vóór elkaar. Vóór de levensweg. Vóór een levensvisie. Vóór onze gemeenschap. Vóór onze parochie. Vóór onze toekomst. Alle tegenvallers meegerekend, wens ik ons een goed en gezegend Nieuw jaar.
keplaon Roger

1

One thought on “‘Vanuit de zijbeuk’

Comments are closed.

loader