‘Vanuit de zijbeuk’

‘Vanuit de zijbeuk’ is de vaste column op onze weblog die afwisselend door enkele mensen uit onze parochie wordt ingevuld. Ze geven zo hun eigen kijk op gebeurtenissen in ons eigen dorp of ‘de grote wereld’. De ene keer puntig en uitdagend, dan weer met een grote knipoog.

Franciscus

Paus Franciscus Jorge Mario Bergoglio heeft een voorkeur voor het openbaar vervoer.
Misschien ook, omdat zijn vader bij het spoorwezen werkte.
De avond na zijn verkiezing tot paus (deze week, precies 5 jaar geleden) stond volgens protocol een limousine klaar. Paus Franciscus gebruikte deze niet en stapte samen met de kardinalen in de bus terug, naar hun verblijf in het Martha-gasthuis. Waar hij nu nog steeds woont.
Met de keuze van de naam is onmiddellijk de liefde verbonden die de vroegere Franciscus (1181-1226) had, voor Vrouwe Armoede.
Bij zijn eerste woorden – en gebaren – op het sint Pietersplein was duidelijk, dat deze paus rekent op de verbondenheid en medewerking van velen.

Wij gaan samen binnenkort de Goede Week in en gaan opweg naar het Pasen.
Palmzondag, is de dag van kortstondige jubel.
Op de intrede in de hoofdstad, volgt de tempelreiniging.
Jezus voelde vlug de tegenkanting aan, die hij daar opriep.
Lucas heeft 3 hoofdstukken over de Goede Week.
Hoofdstuk 22 begint met een verraad, van een uit zijn eigen college.
De Goede Week brengt ons in de bovenzaal, en bij de kern van de Eucharistie.
Jezus spreekt die avond over de dienstbaarheid.
“De belangrijkste van jullie, moet de minste worden; en de leider de dienaar”. (Lc.22,26).

Van priester/paus Franciscus is bekend, dat hij de armen nabij is.
Die op een heel treffende wijze ooit Witte Donderdag vierde, toen hij gevangenen de voeten waste.
Paus Franciscus was 32 jaar, toen hij in december 1969 priester werd gewijd.
De conciliesessies waren toen voorbij.
Had hij bij de concilievaders gehoord, dan zou hij wellicht tijdens het Vaticaanse concilie deelgenomen hebben aan de werkgroep over Armen. Waarbij toen de Braziliaanse bisschop Helder Camara wel was.
Een groep van 40 bisschoppen ondertekende op 16 november 1965 een pact.
In de catacomben van Domitila.
In de constitutie over de Kerk, verklaarden de concilievaders, aansluitend bij het woord van Jezus dat “de Kerk met liefde allen omringt, die door menselijke zwakheid getroffen zijn. Meer nog: in de armen en lijdenden, erkent zij het evenbeeld van haar arme en lijdende Stichter. Zij spant zich in om hun ellende te lenigen. En Christus zelf is het, die in hen wordt gediend”.
Franciscus verlevendigt dit concilie-woord.
Wij mogen hem, en Jezus zelf, daarbij niet alleen laten.

Roger

loader